Compliance

Collector Bank AB:n Compliance-osasto valvoo ja ohjaa, että yrityksen toiminta täyttää Ruotsin finanssivalvonnan vaatimukset. Finanssivalvonta on määritellyt vaatimukset, jotka säätelevät luvanvaraisten yhtiöiden toimintaa muun muassa rahanpesun ehkäisemisen, kuluttajasuojan sekä markkinakäyttäytymisen osalta.

Complience-osasto vastaa muun muuassa seuraavista Complianceen liittyvistä toimialueista:

  • yritystoiminnan vaatimuksenmukaisuutta koskevien riskien tunnistaminen ja hallinta
  • petosten, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennakoiva torjunta
  • yrityksen sisäisten eturistiriitojen tunnistus ja hallinta
  • yhtenäisten toimintaperiaatteiden, ohjeiden ja käytäntöjen laadinta
  • yrityksen liiketoiminnan ja markkinoiden 
    eettisen ohjeiston laadinta.

Ota yhteyttä Complianceen tästä