Naisyrittäjyyskeskus

Naisyrittäjyyskeskus on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii verkostomaisesti pyrkien kehittämään naisyrittäjyyttä Suomessa. Collector Bank on omalta osaltaan mukana tukemassa Naisyrittäjyyskeskuksen toimintaa vuonna 2016 vauhdittaakseen naisyrittäjyyden kehitystä.

Naisyrittäjyyskeskus

Naisyrittäjyyskeskus on vuonna 1996 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on naisyrittäjyyden kehittäminen ja toimivien yritysten toiminnan tukeminen sekä verkostoituminen. Näihin tavoitteisiin päästäkseen Naisyrittäjyyskeskus hyödyntää kokeneiden yrittäjien tietotaitoa ja kokemusta. Yhdistys järjestää muun muassa perustamisneuvontaa, kursseja, infotilaisuuksia ja tietoiskuja. Asiantuntijat, neuvontantajat ja kouluttajat yhdistyksen toiminnassa ovat kokeneita yrittäjiä.

Collector Bank haluaa tukea naisyrittäjyyden kehitystä, jotta naisilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja kehittyä yrittäjinä. Tavoitteenamme on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, jonka otamme huomioon myös omassa toiminnassamme.

Tutustu Naisyrittäjyyskeskuksen toimintaan ja juhlavuoden tapahtumiin osoitteessa www.nyek.fi.

Naisyrittäjyyskeskus

Yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa seuraavin keinoin

  • Järjestämällä neuvontaa, koulutusta ja mentorointia, joka pohjautuu käytännönläheisyyteen ja yrittäjäkokemukseen.
  • Kehittämällä uusia toimintamalleja ja levittämällä niitä.
  • Edistämällä yrittäjien ja yrittäjyyttä tukevien tahojen välistä verkostoitumista.