Työmme kestävän kehityksen eteen

Collector mahdollistaa kestävän kehityksen asiakkaille ja pankille vastuullisen luotonannon kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kannamme vastuun kaikessa toiminnassamme, alkaen suhteestamme asiakkaisiin ja työntekijöihin ja siihen, miten kehitämme tuotteita ja palveluita ja harjoitamme liiketoimintaa.

Collectorin työ kestävän kehityksen eteen

Luotonanto on tärkeä taloudellinen instrumentti yhteiskunnassa. Kestävä luotonanto on Collectorin työn perusta, sillä maksuvaikeuksiin joutunut asiakas on menetys pankille, asiakkaalle ja yhteiskunnalle. Kaikilla luottomarkkinoiden toimijoilla on yhteinen vastuu ylivelkaantumisen vähentämisestä.

Collector on Norion Bank AB:n brändi, jonka tavoitteena on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita mitattavissa olevalla tavalla vuoteen 2030 mennessä. Haluamme myös edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle kahdessa asteessa. Haluamme lisätä rahoitustoimintamme myönteisiä vaikutuksia ja vähentää kielteisiä vaikutuksia.

Norion Bank AB:n ammattitaito, sitoutuneisuus ja välittäminen antavat asiakkaille mahdollisuuden kehittyä edelleen. Haluamme rakentaa tulevaisuutta ja edistää kestävää kehitystä yhdessä.

Lue lisää Norion Bank AB:n kestävän kehityksen työstä

Osoite

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg

Ruotsi