Ilmoittajansuojelu

Collector pyrkii ylläpitämään avointa liiketoimintaympäristöä, korkeaa liiketoiminnan etiikkaa ja näkemään aina parannusmahdollisuuksia. Haluamme pystyä havaitsemaan ja korjaamaan puutteita varhaisessa vaiheessa ja siten ylläpitämään suurta luottamusta liiketoimintaamme kohtaan.

Jokaisella, joka epäilee lainvastaista väärinkäytöstä, on mahdollisuus ilmoittaa tästä pankin perustamalla ilmoittajansuojelujärjestelmällä. Collector kannustaa henkilöä, joka haluaa ilmoittaa väärinkäytösepäilystä, olemaan avoin henkilöllisyytensä kanssa, sillä vastaanotettujen viestien käsittely on luottamuksellista.

Huomioithan, että vain Collector Bank AB, Suomen sivuliikkeen toimintaan suoraan liittyviin henkilöihin sovelletaan ilmoittajansuojelulainsäädännössä säädettyä suojaa (laki 1171/2022 Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta). Lue lisää TÄSTÄ.

Ilmoita avoimesti tai nimettömästi ilmoituskanavan 2Whistlen kautta

Raportteja hoitaa ulkoinen, riippumaton operaattori, 2Secure.

Ilmoitus tallennetaan verkkopalvelun kautta ja vastaanottajalle (2Secure) ilmoitetaan automaattisesti, kun ilmoitus on syötetty. Ilmoituksen yhteydessä ilmoittaja saa henkilökohtaisen salasanan, joka mahdollistaa lisätietojen antamisen ja pääsyn tietoihin 2Secure ilmoituksen hallinnasta.

Käytä ilmoitusjärjestelmää verkon kautta: wb.2secure.se

Seuraavaa koodia käytetään tapausten kirjaamiseen ilmoitusjärjestelmään: KHY306. Verkon kautta tehtävät ilmoitukset on mahdollista tehdä myös suomeksi.

Viestintäkanava on salattu ja suojattu salasanalla.

Käytä ilmoitusjärjestelmää puhelimitse: 077 - 177 99 77. Huomioithan, että puhelimitse tehtävät ilmoitukset ovat mahdollisia vain englanniksi ja ruotsiksi.

On myös mahdollista tehdä ilmianto tietyllä vastuualueella toimivalle, toimivaltaiselle viranomaiselle tai yhdelle EU:n toimielimistä tai virastoista.

Ilmoittajansuojelun edellytyksenä on, että ilmoitus organisaation toiminnassa havaitusta rikkomisesta tehdään ensisijaisesti kyseisen organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan. Johtuen kuitenkin erityislainsäädännöstä ilmoittaja voi tehdä ilmoituksen myös suoraan Finanssivalvonnalle ilman edellä mainittua ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan.

Kun asia koskee Collector Bank AB, Suomen sivuliikettä oikea ulkoisen raportoinnin viranomainen on Suomen Finanssivalvonta. Väärinkäytösepäily | Finanssivalvonta.

On tärkeää, että ilmiantajat tuntevat olonsa turvalliseksi ilmoittamalla sääntöjenvastaisuuksista. Ilmiantoon liittyviä henkilötietoja käsitellään vain, jos käsittely on tarpeen seurantatapauksessa. Seurantatapauksella tarkoitetaan asioita, jotka koostuvat raportin vastaanottamisesta sisäiseltä tai ulkoiselta kanavalta ja yhteydenpidosta ilmiantajaan, toimenpiteiden toteuttaminen esitettyjen

väitteiden oikeellisuuden arvioimiseksi, tutkittavien väitteiden yksityiskohtien toimittaminen jatkotoimia varten ja palautteen antaminen ilmiannetulle. Ilmiantotapauksessa esille tulleita henkilötietoja, jotka eivät selvästikään ole merkityksellisiä raportin/asiakirjojen käsittelyn kannalta, ei voida kerätä.

Perusteellista tietoa siitä, miten pankki käsittelee henkilötietoja tai kuinka käyttää oikeuksiaan, on pankin verkkosivuilla Tietosuoja-välilehden alla.