Collectorin kestävyystyö – CSR

Meidän maailmassamme etiikka ja vastuu kulkevat käsi kädessä kehityksen ja kannattavuuden kanssa. Kasvavana ja vastuullisena yrityksenä meidän täytyy tuottaa hyötyä paitsi osakkeenomistajillemme myös yhteiskunnalle, jossa toimimme – sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

CSR

Collectorin kestävyystyö liittyy läheisesti ydinarvoihimme: etiikkaan, sitoutumiseen ja yrittäjyyteen. Eettinen asenne ja vahva halu vaikuttaa myönteiseen kehitykseen ovat meille luontaista ja olennainen osa Collectorin arkea. Se on leimallista arvoillemme, yrityskulttuurillemme ja päivittäiselle työllemme.

Pitkän aikavälin sosiaalinen kestävyys

Ympäristön näkökulmasta olemme päättäneet keskittyä yhteiskunnalliseen kestävyyteen, koska juuri siinä meillä on parhaat edellytykset erottua muista.

Paikallisesti tuemme Mitt Liv -organisaatiota, muun muassa tarjoamalla mentorointia ja harjoittelupaikkoja nuorille maahanmuuttajataustaisille naisille ja miehille. Tämän ansiosta yhä useammat ihmiset ovat päässeet työmarkkinoille ja lisäksi olemme voineet laajentaa rekrytointipohjaamme ja löytää uusia työntekijöitä.

Lena Apler

"Jotta kestävyystyö olisi tarkoituksenmukaista, on oltava sinnikäs. Sinnikkyys taas edellyttää sitä, että työ on liiketoiminnallisesti kannattavaa. Nuorten ja maahanmuuttajien pääsy työelämään hyödyttää myös meitä. Meidän on tavoitettava sekä ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajia että vasta maahan saapuneita. Monista heistä tulee aikanaan iso osa rekrytointipohjaamme ja asiakaskuntaamme."
-Lena Apler, Collectorin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Lena Apler

"Jotta kestävyystyö olisi tarkoituksenmukaista, on oltava sinnikäs. Sinnikkyys taas edellyttää sitä, että työ on liiketoiminnallisesti kannattavaa. Nuorten ja maahanmuuttajien pääsy työelämään hyödyttää myös meitä. Meidän on tavoitettava sekä ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajia että vasta maahan saapuneita. Monista heistä tulee aikanaan iso osa rekrytointipohjaamme ja asiakaskuntaamme."
-Lena Apler, Collectorin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Maailmanlaajuinen yhteiskuntakehitys

Mielestämme ihmisten auttaminen omille jaloilleen on paljon kestävämpi vaihtoehto kuin pelkän rahan antaminen (vaikka senkään merkitystä ei saa aliarvioida). Tämä on sopusoinnussa myös ydinarvojemme ja toimialamme kanssa.

Maailmanlaajuisesti työskentelemme Hand in Hand -organisaation kanssa. Myös tässä toiminnassa annetaan ihmiselle mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa. Hand in Hand auttaa esimerkiksi intialaisia naisia perustamaan oman yrityksen, jotta naiset voivat nostaa itsensä ja perheensä lopullisesti pois köyhyydestä. Hand in Handin kanssa tehtävällä yhteistyöllä työntekijämme, yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme saavat myös mahdollisuuden tehdä hyvää Ruotsin ulkopuolella. Maailmassa on paljon korjattavaa, mutta voimme auttaa omalla tavallamme ja toivottavasti muuttaa kehityksen suuntaa.

– Kun tekee jotain, joka on lähellä omaa liiketoimintaa, on matalampi kynnys vaikuttaa tekemällä jotakin merkityksellistä, ja vaikutukset voivat tällöin olla suuremmat, Lena Apler selittää.

Collector Ventures

Collector Ventures on tapamme investoida uuteen FinTech-yhtiöön. Vaikka haluamme myös kehittää omaa liiketoimintaamme ja pitää innovaatiotason korkeana, näemme sen myös osana CSR-työtämme. Kun yhä useampi yritys saa mahdollisuuden kasvaa ja luoda uusia innovaatioita, myös kasvu kiihtyy, ja sekä elinkeinoelämä että ihmiset kehittyvät ja voivat luoda uusia mahdollisuuksia. Mielestämme se hyödyttää suuresti yhteiskuntaa ja tarjoaa valtavat mahdollisuudet.

Sijoittajina emme vaikuta pelkästään pääomalla vaan myös antamalla tietoa, neuvontaa ja pääsyn isoon verkostoon. Collectorin rahasto on tähän mennessä investoinut noin kymmeneen startup-yritykseen. Niillä kaikilla on selkeä liiketoimintaidea, joka vastaa markkinoiden tarpeisiin, usein demokraattisesta näkökulmasta, ja joka auttaa ihmisiä tekemään kuluttaessaan parempia päätöksiä. Ratkaisevaa on ennen kaikkea se, että yritystä johtaa hyvä, työhönsä intohimoisesti suhtautuva tiimi.

Collectorin Magnus Lenngren valitsee toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa yritykset, joihin investoimme.
– Investoinnit voivat synnyttää yhteistä kehitystä, mutta ne myös monipuolistavat verkostoamme. Olemme oppineet tuntemaan uusia, eri-ikäisiä yrittäjiä, joilla on erilainen kokemus ja tausta, mikä on erittäin arvokasta, hän toteaa.

Collector Ventures tekee yhteistyötä venture capital -yhtiön NFT Venturesin kanssa. NFT Ventures näkee Collectorin inspiroivana kumppanina.
– Collector on digitaalisen innovoinnin edelläkävijä, joka näkee kasvumahdollisuuksia seuraavan sukupolven pankkipalveluissa, kertoo Johan Lundberg, NFT Venturesin pääjohtaja.

Sisäinen kestävyystyö

Collectorin tavoite on, että kestävyystyö on luonnollinen osa yrityksen toiminta- ja ajattelutapaa.
– On oltava aidosti sitoutunut, ja se nivoo tämän yhteen jokapäiväisen toimintamme kanssa, Lena Apler toteaa.

Työskentelemme päivittäin ympäristöön, tasa-arvoon, etiikkaan ja turvallisuuteen liittyvien kysymysten parissa, ja meillä on näille osa-alueille dokumentoidut käytännöt.

Liiketoimintaetiikka on toimintamme perusta, ja se on olennainen osa arkipäiväämme. Meille on tärkeää noudattaa verokäytäntöjä toimintamaissamme, koska ne vaikuttavat kunkin maan yhteiskunnan kehitykseen. Turvallisuus ja asiakkaidemme tietojen salassapito ovat IT-järjestelmissämme etusijalla.

Vaikka toimintamme ei sinänsä kuormita ympäristöä, jokaisella valinnalla on tietenkin merkityksensä. Päätoimipaikallamme on GreenBuilding-sertifikaatti, ja teemme kestäviä valintoja esimerkiksi vähentämällä matkustamista, säästämällä energiaa, kierrättämällä ja palkitsemalla työntekijöidemme hyviä aloitteita.

Ympäristötyö, terveys ja tasa-arvo

Ympäristötyö on Collectorille strateginen kysymys. Lähtökohtamme on olla houkutteleva ja tasa-arvoinen työpaikka kaikille. Otamme kaikki mukaan pyrkimyksiimme luoda työpaikka, jossa kaikkia kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti.

Hyvät terveyslukumme johtuvat siitä, että olemme nuori organisaatio ja kannustamme terveeseen ja kestävään elämäntapaan sekä työskentelemme aktiivisesti viihtyvyyden puolesta. Työympäristömme on avoin, selkeä ja sinne on helppo päästä sisään. Lisäksi meillä on vakaa luottamus yksittäisten työntekijöiden omiin kykyihin.

– Henkilökuntamme on erittäin sitoutunutta, ja sitä haluan korostaa entistä enemmän. Uskon myös työntekijöidemme voivan paremmin kulttuurissa, jossa kestävyyteen suhtaudutaan vakavasti, Lena Apler toteaa.

Kestävyystyö on jatkuva prosessi, joka ei lopu siihen, että tavoite saavutetaan. Siksi meillä on työryhmä, joka käsittelee kestävyyskysymyksiä, antaa ehdotuksia ja seuraa kehitystä jatkuvasti. Haluamme sisällyttää kestävyyden kaikkeen toimintaamme.