Yhteiskuntavastuu/CSR

Collector on perustettu vuonna 1999, mistä lähtien olemme olleet määrätietoinen toimija ympäristössämme. Perusarvoistamme sitoutumisesta, yrittäjähenkisyydestä ja eettisyydestä kumpuaa luonnollisesti halu olla positiivinen voima myös laajemmassa yhteydessä. Tämä pyrkimys heijastuu identiteettiimme ja päivittäiseen toimintaamme.

CSR

"Collector edustaa yrittäjähenkisyyttä, sitoutumista ja eettisyyttä. Kehittämällä ja harjoittamalla kannattavaa liiketoimintaa, sitoutuen toimialaamme ja liiketoimintaympäristöömme sekä alati läsnä olevan eettisen tasapainon avulla otamme vastuun kestävästä kehityksestä niillä markkinoilla, joilla toimimme”, sanoo Stefan Alexandersson, Collectorin toimitusjohtaja.

CSR-toimintamme jakautuu kolmeen ryhmään

  • Collectorin toimintaa tukevat toimet
  • Toimet, jotka edistävät Collectorin liiketoiminnan kehittämistä
  • Hyväntekeväisyys, joka asettaa Collectorin asiayhteyteen

Vastuullisuus: Collectorin toimintaa tukevat toimet

Olemme täällä asiakkaitamme varten. Collectorilla on kautta aikain ollut vakaa omistuspohja ja olemme tuottaneet jatkuvasti voittoa, joka on luonut liikkumavapautta. Toimimme aina toimialamme pelisääntöjen puitteissa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa. Noudatamme kussakin maassa vallitsevaa lainsäädäntöä ja tarjoamme kaikille työntekijöillemme työehdot, jotka vastaavat alan käytäntöjä.

Työntekijämme koulutetaan yrityksemme arvoihin ja sääntöihin. Tällaisia arvoja ja sääntöjä ovat esimerkiksi ympäristö, sukupuolten välinen tasa-arvo, etiikka, viestintä ja tietoturva. Liiketoimintamme perustana toimii liiketoimintaetiikka, joka on olennainen osa kaikkea mitä teemme. Ympäristöpolitiikkamme pitää sisällään kaiken toimipaikoistamme ja niiden päivittäisestä kulutuksesta, teknologian mahdollistamasta matkustamisen vähentämisestä aina toimittajiemme valvontaan. Pääkonttorimme Göteborgissa on ympäristösertifioitu GreenBuilding ja esimerkki kiinteistöstä, jonka energianhallinta on erinomaista. Teknologia tekee toimintamme mahdolliseksi. Keskitymme turvallisuuteen, yksinkertaisuuteen ja asiakkaidemme yksityisyyteen. Uskomme avoimuuteen, selkeyteen ja viestintään. Yrityskulttuurimme ja viestintäpolitiikamme avulla varmistamme, että työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja omistajat saavat riittävästi tietoa sekä voivat auttaa meitä olemaan vastuullisia.

Compliance on yksi Collectorin toiminnoista, jonka tehtävänä on valvoa ja ohjata, että yrityksemme toiminta täyttää Ruotsin Finanssivalvonnan vaatimukset. Tarjoamme asiakkaillemme helpon tavan jättää reklamaation, jotta voimme parhaamme mukaan ennaltaehkäistä virheitä ja parantaa toimintatapojamme.

Sopeuttaminen ja nuorten työllistyminen: Collectorin liiketoimintaa edistävät toimet

Collector on perustamisestaan saakka kasvanut orgaanisesti ja tasaisesti. Palkkaamme nuoria aikuisia, jotka auttavat meitä kehittämään palveluita uudelle sukupolvelle. Pyrkimyksemme tarjota laajalle asiakaskunnallemme korkeatasoista palvelua ja ollaksemme tavoitettavissa pitää sisällään sellaisten henkilöiden sitouttamisen, joilta löytyy kielitaitoa palvella myös suuria vähemmistöryhmiä. Collector on näin ollen kasvanut työnantajana nuorille aikuisille, jotka tulevat erilaisista taustoista, ja jotka olisivat muuten saattaneet kokea pääsyn pohjoismaisille työmarkkinoille hankalaksi.

Apua itsensä auttamiseen: Toimet, jotka asettavat Collectorin asiayhteyteen

Tukemamme Mitt Liv on mentorointijärjestö maahanmuuttajataustaisille nuorille. Ydinarvojemme mukaisesti syntyi sitoutuminen vähävaraisen intialaisen kylän kehittämiseen. Collectorin perusajatuksen ja itsensä auttamisen  pohjalta olemme päättäneet toimia Hand in Hand -järjestön kautta. Maantieteellinen etäisyys on suuri ja elämän edellytykset voivat vaikuttaa uskomattoman erilaisilta, mutta jaamme Hand in Handin näkemyksen siitä, että ratkaisut kehitykselle ovat samat kuin meillä. Koulutus, ympäristötyö ja demokratia luovat edellytykset ihmisten luonnolliselle aloitekyvylle. Yrittäjyyden mahdollistaminen ympäristössä, jossa sille on selkeästi tarvetta, edustaa meidän tapaamme nähdä Collectorin rooli tässä maailmassa.

Hyvien esimerkkien tärkeys: Toimet, jotka asettavat Collectorin asiayhteyteen

Collector haluaa kannustaa ihmisten pyrkimystä kehittyä jatkuvasti eteenpäin. Tällaiseen lukeutuu sellaisten tapahtumien sponsorointi, jotka esiintuovat hyvän ja innostavan esimerkin. Esimerkkinä tästä on tietysti Collector Swedish Open, jossa haluamme ylpeinä tuoda esiin eri puolilta maailmaa tulevien naisten suuria urheiluesityksiä.

Kansainväliset perusteet vastuullisuudelle

Collector ottaa aktiisesti vastuuta kotimarkkinoillaan pohjoismaissa. Käytäntömme mukailevat kansainvälisiä perusteita kuten YK Global Compact, International labor organization (ILO) ja Wienin julistus. Collectorille, joka toimii pohjoismaisilla kotimarkkinoilla, on luonnollista keskittyä riskianalyysiin ja toimien taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin, tuotevastuuseen ja omaan roolii yhteiskunnassa. Collector harjoittaa säädeltyä liiketoimintaa ja toimii Ruotsin Finanssivalvonnan alaisuudessa. Systemaattinen työskentelytapamme ja sisäinen valvonta sitoumuksiemme noudattamiseksi pitävät huolen, että hyödynnämme mahdollisuudet ja vältämme riskejä.