Hand in Hand

Hand in Hand tekee työtä Village Upliftment Programmen kautta yhteiskunnan ja ihmisten kehittymisen hyväksi. Painopiste on naisten mahdollisuudessa työntekoon, lasten oikeudessa koulutukseen, kansalaisvaikuttamisessa, terveydessä ja ympäristössä.

Collector Bank tukee Hand in Handin kautta Kaakkois-Intian Tiruvarurissa sijaitsevaa Kavanurin kylää. Maatalous on alueen hallitseva tuotannon ala.

Naisia on 1020 jokaista tuhatta miestä kohden ja alueen väestöstä lukutaitoisia on noin 83 %. Kylän vaaleilla valittu johto tukee Kavanurin projektia, yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja kehityskomitea on perustettu sekä esitelty kyläläisille. Kyläläiset tekevät vähitellen töitä paikallisdemokratian, paremman elinympäristön, lasten koulunkäynnin ja naisyrittäjyyden kehittämiseksi.

Village Upliftment Programme

Collector Bankin tukemaan projektiin kuuluu viisi tärkeää pääaluetta.

  • Naisten aseman parantaminen ja työpaikkojen luominen
  • Kylän lasten koulunkäynnin varmistaminen ja lapsityövoiman käytön lopettaminen
  • Kansalaistoimiston perustaminen ja demokratian vahvistaminen
  • Terveys, jätevesihuolto ja sairaanhoito
  • Ympäristönsuojelu

Kavanur Intiassa

Collector Bank on tukenut Kavanurin kylää intiassa yhteistyössä Hand in Handin kanssa. Projekti saatiin päätökseen kesällä 2015 kuten oli suunniteltukin, jolloin myös Collector Bankin kaksivuotinen sitoutuminenkin tuli päätökseen. Organisaation raportti kuvailee saavutettuja tavoitteita sekä projektin aikana tunnistettuja kehityskohteita. Hand in Hand luovuttaa vastuun kylän kehityksestä vaaleilla valitulle Kavanurin kyläkehitystoimikunnalle.

Edellisen raportin jälkeen Collectorilta vieraili pieni ryhmä Kavanurin kylässä. Edustajamme pääsivät tapaamaan useita uusia yrittäjiä, kyläneuvoston edustajia ja koululapsia, jotka tuntevat olevansa osa positiivista muutosta. Hand in Handin viimeisimmässä raportissa voimme seurata yksittäisiä kyläläisiä, joiden elämään projekti on vaikuttanut.