Mitt liv

Mitt Liv on yhteiskunnallinen yritys, joka pyrkii edistämään osallistavaa, monimuotoisuutta arvostavaa yhteiskuntaa ja työmarkkinoita. Se tarjoaa mentoriohjelman ulkomaalaistaustaisille henkilöille, jotka ovat käyneet lukion jälkeisen koulutuksen. Osallistujat saavat henkilökohtaisen mentorin, joka vastaa heidän osaamistaan. Ohjelma kestää noin yhden lukuvuoden.

68 prosenttia osallistujista saa työpaikan kuuden kuukauden kuluessa ohjelman päättymisestä. Kahdeksan kymmenestä saa omaa osaamisaluettaan vastaavan työpaikan. Jokainen osallistuja on auttanut keskimäärin kolmea muuta henkilöä työllistymään. Vuonna 2008 alkaneen ohjelman on käynyt läpi yli tuhat mentoria ja osallistujaa. 

Mitt Liv -ohjelman lähtökohtana on, että kotoutumisessa tullaan puolitiehen vastaan. Mitt Liv ei tee työtä pelkästään niiden parissa, jotka haluavat päästä työmarkkinoille, vaan toimintaan kuuluu myös työntekijöitä vastaan ottavat tahot eli yritykset, kunnat ja valtio.

Kumppanuusohjelman kautta Mitt Liv tekee yhteistyötä yli 50 yrityksen ja organisaation kanssa asioissa, jotka koskevat monimuotoisuutta, osallistamista, johtajuutta, kehitystä, kilpailukykyä ja liiketoimintahyötyä. Collectorin lisäksi yhteistyökumppaneita ovat mm. AB Volvo, NCC, Siemens, Nordea, Scandic, Ruotsin puolustusvoimat ja Tukholman kaupunki. Kumppanuusohjelma on rakennettu siten, että se on luonnollisella tavalla yhdistettävissä mentoriohjelmaan. Näin luodaan monia kohtaamismahdollisuuksia niin yksilötasolla kuin pienemmissä ja suuremmissa yhteyksissä. 

Mitt Liv tarjoaa lisäksi verkoston ja konsultti- ja rekrytointipalveluja organisaatioille, jotka haluavat perehtyä monimuotoisuuteen ja osallistamiseen työelämässä.

MittLivissä uskotaan, että juuri ihmisten välisillä kohtaamisilla kumotaan ennakkoluuloja ja luodaan uusia mahdollisuuksia. Ja Collector on samaa mieltä! 

– Monet Mitt Liv -mentorit sanovat usein, että ”mentorina voin todellakin vaikuttaa asioihin”. Kahdeksan vuoden kokemuksesta tiedämme, että kaikki alkaa kohtaamisesta. Tiedämme, että kohtaamisessa, jossa emme tuomitse etukäteen ja jossa olemme itse valmiita kohtaamaan uutta, kasvamme yksilöinä, tulemme avoimemmiksi ja saamme enemmän tietoa. Tällöin syntyy energiaa johonkin uuteen. Vain fyysisessä kohtaamisessa voimme rakentaa luottamusta ja kunnioitusta toisiamme kohtaan, sanoo MittLivin perustaja ja toimitusjohtaja Sofia Appelgren. 

Ohjelma on tarjolla Göteborgissa, Tukholmassa, Itä-Götanmaalla (Linköpingissä ja Norrköpingissä) ja Malmössä. Oletko kiinnostunut MittLivin mentoriohjelmasta? Lisätietoja saat täältä.