Suuri yrittäjätutkimus

Suuri yrittäjätutkimus

Collector Bank ja Vaasan yliopisto tekivät yhteistyötä kolme vuotta. Yhteistyön tuloksena syntyi pk-yritysten menestystekijöitä luotaava ja liiketoiminnan haasteita kartoittava koontitutkimus.

Tutkimuksessa käsitellään muun muassa sitä mitä menestyvältä pk-yritykseltä vaaditaan ja mitkä ovat yleisimpiä liiketoiminnan haasteita.